Chính sách về quyền riêng tư

Chính sách về quyền riêng tư

Công ty TNHH Vina Astec (sau đây gọi là “Công ty”), thiết lập chính sách bảo mật thông tin khách hàng theo như các điều khoản được nêu dưới đây. Công ty sẽ tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến thông tin cá nhân, nhận thức thấu đáo tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân, nỗ lực và đồng thời thúc đẩy việc xử lý và bảo mật thông tin cá nhân đúng cách.

Thu thập thông tin cá nhân

Thu thập thông tin cá nhân phù hợp với quy định

Quản lý thông tin cá nhân

Để lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng chính xác và ngăn chặn các truy cập trái phép, làm mất mát, giả mạo, rò rỉ thông tin,… Chúng tôi thiết lập hệ thống quản lý bảo mật và đào tạo nhân viên đầy đủ các kiến thức về bảo mật. Thực hiện các biện pháp an toàn và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau:

– Liên lạc, trả lời các câu hỏi từ khách hàng, hướng dẫn và giới thiệu về công ty.
– Dùng khi giao hàng
– Cung cấp các thông tin liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của công ty và các sự kiện do công ty tổ chức.

Nghiêm cấm cung cấp, tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Quản lý, bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba, trừ các trường hợp sau:

– Được sự đồng ý của khách hàng
– Đối với nhà thầu mà chúng tôi thuê ngoài để thực hiện dịch vụ mà khách hàng yêu cầu
– Cần thiết phải tiết lộ thông tin dựa theo quy định của pháp luật/p>

Quản lý an toàn bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật có thể để đảm bảo tính chính xác, an toàn và ngăn chặn rò rỉ, mất thông tin cá nhân của khách hàng.

Truy vấn của khách hàng

Trường hợp khách hàng có nguyện vọng tham chiếu, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình thì chúng tôi sẽ đối ứng xử lý ngay sau khi xác nhận chính xác danh tính của quý khách.

Tuân thủ các quy định của pháp luật

Tuân thủ pháp luật và quy định của Việt Nam đối với các thông tin cá nhân mà chúng tôi đang nắm giữ. Và cải thiện nội dung của chính sách này sao cho phù hợp với quy định.

Liên hệ

Liên quan đến các vấn đề bảo mật và sử dụng thông tin các nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH VINA ASTEC

Lô F.01B1, F.01B2, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An.

 +84-28-3873-4743

CÔNG TY TNHH VINA ASTEC


Lô F.01B1, F.01B2, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An.

 +84-28-3873-4743

 LIÊN HỆ

Copyright © VINA ASTEC CO., LTD. All rights reserved.